Шаманското пътуване е форма на интроспективна медитация при която участниците навлизат в един режим на възприятие отвъд времето и пространството. Под звуците на барабана и гласа на водещата въпросите и проблемите, които ни вълнуват, се виждат в различна, често изненадваща светлина, освободена от рационалното мислене.

Състоянието на дълбок покой, което се постига при преминаването на мозъчната дейност на алфа и тета вълни, дава достъп до дълбоки пластове на подсъзнанието и на клетъчната ни памет. Правят се връзки между образи и събития, между усещания и модели на мислене и поведение, които в една или друга степен въздействат върху живота ни. При редовни пътувания се чувстваме все по-жизнени и присъстващи тук и сега, както и все по-способни да реагираме на ежедневните си ситуации от позиция на една нова дълбочина, стабилност и заземеност в нас самите. Шаманските лечебни ритуали засилват тези ефекти чрез активация на груповата енергия в полза на отделната личност, което води и до усещане за по-дълбока свързаност с колектива.

Продължителност 1ч 30мин

Цена 18лв

Карти + 8 лв доплащане

Време неделя  14:15 – 15:45ч.

Първи час  9 Октомври

    Сподели