Сянката е онова дискомфортно място в нас, от което се страхуваме или просто отричаме, че съществува и го проектираме навън в света.

Заради болката, трудностите, проблемите, страданията и страховете си сме склонни да правим абсолютно всичко, за да избегнем своите сенки. Разсейваме се. Потискаме ги. Правим се, че ги няма. Казваме си, че не ни пука. Отричаме ги. Обвиняваме другите и света за тях. Примиряваме се. Опитваме всякакви методи, които ни казват как да се измъкнем от сенките и когато те не подействат, ние се разочароваме и губим вяра.

Как да се свържем с огромния заряд, който сянката носи? Как да се сприятелим с нея и да й се доверим така, че тя да ни подкрепя, насочва и прави още по-будни и осъзнати? И какво се случва, когато успеем и това приятелство се осъществи и укрепне…?

    Сподели