Синастрията е астрологичен метод, посредством който чрез наслагване Наталните карти на партньорите една върху друга се виждат потенциалите на отношенията, като преди това се разглеждат картите на заявилите желание за Синастрия поотделно, за да се види кой в каква кармична програма участва, и каква е главната цел на душата му в това прераждане. Партньорските отношения са вид творчество, обмен между потребностите на двете личности и пътищата на техните Души, какви нишки сплитат те, и какъв е „смисълът на тази среща” , какви са интрументите, с които разполагат, и могат да използват за съзнателна работа във връзката си, в какво се състои груповата етика на двойката, или на тъй наречения „Егрегор на двойката” – третото живо същество, което се образува от контакта между двамата партньори.  Истината е, че синастричната карта изглежда като кълбо изплетено от множество цветни нишки. Онова, което носи радост на единия, може да причинява страдание или да поражда недоволство в другия, като в началото на връзката това съвсем може да не изглежда  така. Синастрията съдържа инструкциите за  съзнателно преживяване на партньорството. Не дава готови рецепти, а показва огромното многообразие от взаимовръзки и влияния, като с това загатва: „Да си в партньорство, означава да твориш, да твориш означава да знаеш, че имаш на разположение огромен набор от инструменти, виж ги, използвай ги, дадени са ти, и помни, че ние не сме тук, за да изследваме Земната Градина и да опознаем нейните прелести, да ги преживеем в хармония, и пълнота.”

За Направата на Синастрия са необходими данните и на двамата партньори, както и тяхното съгласие, и знание , позволение за намеса в енергийното поле на двойката с цел по-дълбоко разбиране на процесите, които протичат помежду им съгласно еволюционните им програми, и в Името на Божията Любов.

Преди Синастрията се извършва малък ритуал, по време на който се произнасят молитвени думи.

Предварителната работа, както и самата Синастрична интерпретация се състои в обглеждане поотделно картите на двамата партньори, а после на потенциалите заложени в тяхната обща карта.

Ако при двойката съществува достатъчно ниво на осъзнатост, което позволява присъствието и на двамата по време на интерпретацията, то тогава работата, която може да бъде свършена може да е полезна и за двете страни.

Обикновено Женската половина предприема такива стъпки, но напоследък забелязвам, че има все повече двойки, които са отворени към подобно случване.

Синастрията спомага за разрешаването на привидно неразрешими житейски ситуации възникаващи в партньорството, като снема натрупана тежест идващата от умствените заключения и процеси, и припомня смисъла на отношенията, давайки по-всеобхватна перспектива.

Цена: 120 лв

Астролог: Ивайло Добрев

„Здравейте, казвам се Ивайло Добрев. Занимавам се с Астрология, като интересите ми са насочени по-специално към нейната психологическа и холистична част, както и към медицинската, кармичната, и езотерична такава. Астрологията е Език. Добрият превод от езика на Звездите(макрокосмоса), на човешки език(микрокосмоса), спомага за осъзнаването чрез конкретни напътствия, както и дава конкретни указания за Божията Воля, чиито изрази сме, и чиито принципи сме призовани да въплътим чрез преживяване на ситуации, в които да упражним нашата Лична Воля. Наталната Карта (Хороскоп), представлява Пътна Карта, която сме си начертали преди да слезем в това земно въплъщение, и която може да ни послужи за насока, да ни припомни каква именно е целта, мотивацията на нашето настоящо въплъщение, и как можем да изпълним тази цел най-добре с оглед развитието на Душата. Тази „Пътна Карта” съдържа указания за вероятното състояние на настилките по пътищата, през които ще преминем, за пътните знаци, които указват: „Внимание, остър завой!”, „Тук пътят се раклонява надясно”, „Внимание, задънена улица!”, „Път с Предимство”, „Ново приятелство.”, „Внимание, всяко невнимание води към…” и т.н. Науката за Звездите е моя страст, Изкуството на интерпретирането й ми носи радост. Добре дошли сте да се потопим заедно в Нея, и да предприемем едно пътуване към вашата лична звездна карта.“

 

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

    Сподели