Пътуването в звука е водена звукова медитация, при която целенасочено се използват определени инструменти – пеещи купи, гонг, цимбал, зафир, калимба, перкусии, глас – както и определени честоти (т. нар. Солфеджо честоти и други), въздействащи директно върху човешката ДНК. Чрез дълбокото състояние на релаксация, в което въвеждат, звуците отварят вратите на подсъзнането към образи и усещания, разкриващи по своеобразен начин света през погледа на сърцето, като чисто изживяване на приемане, отвореност и свързаност. Водещите Евелина („Слово и Звук“) и Галя използват глас и инструменти интуитивно, според енергийната динамика на групата. Всяко пътуване е уникално. Темата на медитацията на 23.10. ще бъде връзката с циклите на природата и стихиите. Когато сме в ритъм с тях, всеки преход между сезоните е напълно естествен за човешкото съзнание. Ефектите от пътуванията продължават да дават своя отзвук у участниците дълго след медитацията. По този начин те осигуряват и прехода към ежедневието, в което се вливат и което продължават да формират.

    Сподели