Руми и Eвелина ще ви отведат на едно невероятно пътешествие чрез Дъха и Звуците!

Животът ни е резултат от нашите мисли и чувства, а мислите и чувствата ни представляват трептения, вибрация. Звукът е източник на всяка проявена форма, а дъхът – самият двигател на проявлението.

Чрез прилагането и изучаването на вибрационни лечебни техники животът ни се превръща в красив танц на нещата, които наистина искаме да присъстват в него. От старите, нефункционални модели на трептене и вибрации, възникват нови, здравословни, съгласувани с истинските ни, дълбоки стремежи и желания.

На тази среща вие ще бъдeте интуитивно водени от двама терапевти, за да интегрирате чрез практиката Трансформационно Дишане и различни методи на гласовата и звуковата терапия аспектите от вас, които са готови да излязат на повърхността и да се изразят, за да бъдат те хармонизирани като неразделни части от цялото, което сте.

Виж повече детайли за Трансформационно дишане в www.breathforlife.eu

Информация за практиките „Слово и Звук“: www.word-and-sound.com; Facebook: https://www.facebook.com/events/1232609396816559/

    Сподели