Има едно твърдение, че съдбата ни се определя от характера ни. И ако се замислим, ще видим колко вярно е то. А от какво се определя характера – от всичко, в което сме били научени да вярваме, да приемаме за истина, от нашите убеждения и мисловни нагласи. Ако има сфери в живота ни, в които непрестанно се препъваме в негативни обстоятелство, навярно е време да поспрем и да помислим кое е онова, което вечно ни спъва. И ако се взрем по-надълбоко, ще осъзнаем, че има определени неща, в които вярваме, които не позволяват на процесите в живота ни да се разгръщат с лекота.
Добрата новина е, че макар и понякога бавно, тези процеси са обратими и по време на лекцията ще разберете защо и как. Науката вече има ясна
обосновка на невробиологично ниво как се осъществява прехода от блокиращи мисловни нагласи и убеждения към такива, които започват да чертаят нов ход на житейските ни обстоятелства. Разбира се, чертите на характера също играят роля в този процес, но те пак се определят от това какво приемаме за истина за себе си, как ние виждаме и усещаме себе си и как смятаме, че светът ни възприема.

Тази лекция ще е увод към един чисто практичен уъркшоп, по време на който ще чистим свои лични блокиращи убеждения и ще прокарваме нови,
жизнеутвърждаващи. Ще се учим как да ги използваме в наша полза. Всеки, който присъства на нея, ще има възможност да получи отстъпка от таксата за последващото събитие.

    Сподели