Tribal fusion е съвременна форма на бели денс, която се заражда през 80-те години на миналия век. Специфично при нея е, че съчетава елементи от класическите източни танци, индийски храмови танци (катак и одиси), фламенко, както и техники от модерни танцови форми. Стилът е създаден в САЩ и от тогава до днес се е развил в множество подформи.

American tribal style (ATS), е импровизационната танцова форма, при която танцьорите усвояват не само механика на движенята, но и се учат на доверие, лидерство и хармонично съжителство в група. При ATS се стремим да създадем племе, в което всеки се чувства еднакво важен и ценен и в същото време принадлежащ към нещо по-голямо. Всяко племе създава свои правила на общуване и следва свой естествен поток на развитие. Красотата на tribal fusion танца идва от силната връзка между танцьорите. Интегрална част от танца е и йога – всеки час започва и завършва с подходяща кратка йога и дихателна практика. 

Начало: 11 април

цена: 10 лв

    Сподели