Кой съм аз? Наричат ме с името Петър Петров. Познават ме с това, че съм помогнал на над 1800 души да си спомнят минанилете им животи и да се срещат с Висшите си Аз-ове или духовни водачи. Аз съм обикновен човек, който през годините е преживял 43 регресии/воден от колеги и мои ученици/. Трупайки този опит аз започнах постепенно да разбирам кой съм бил аз и кой съм сега. Направих нещо, което нарекох „Карта на миналите животи“. В най-обикновен текстов файл подредих своите минали инкърнации и постепенно нещата информацията започна да се подрежда. На тази едночасова лекция ще ви представя моята карта на миналите ми животи и ще ви споделя какво съм научил от нея. Ще ви обясня и как вие можете да направите своята карта и да получите отговора на вечния въпрос „Кой съм аз?. Получавайки този отговор, не само ще се научим как по-лесно да преминаваме през прехода от топлите дни към студените, но в живота ни ще подредят и много други неща!

    Сподели