Всеизвестен факт е, че средата и нивото на енергийните вибрации в нея, са фактори, които оказват влияние върху ума, емоциите и тялото на човек.
Доказано е, че стресът е фактор, който има изключително неблагоприятно влияние.
В контекста на неговото преодоляване съчетаваме диханието с техника за емоционална свобода,  включвайки използването на различни инструменти за създаване и използване на ресурсно състояние за справяне със стрес, като включваме и силата на личното позитивно утвърждение в тази посока.

    Сподели