Проект „Животът – инструкция за употреба“ – синтез на информацията от много философски, научни и други течения. Ще се научите как да започнете да въплъщавате в живота си това, което е важно за Вас. Ще разберете как да използвате:
– философията на живота;
– философията на бизнеса;
– философията на здравето.
Цел – да станете много по-продуктивни, да постигате всяка поставена цел, да разкриете своите таланти и потенциал, и като резултат – да направите живота си по-добър и успешен!

    Сподели